Hoeveel CO2, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?

ontdek het met de simulaties van MobilityLabel

mobiliteits-simulatie

Simulatie mobiliteitsbeleid

Om op een eenvoudige manier mobiliteitsscenario’s door te rekenen ontwikkelde MobilityLabel de online tool MobilityAnalyst. MobilityAnalyst helpt in het vinden van relevante besparings-scenario’s en kwantificeert deze direct, óók bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen.
De werking is eenvoudig: wij zetten vooraf op basis van de gegevens van uw medewerkers alle berekeningen achter de schermen voor u klaar. U kunt vervolgens plaatsnemen achter de knoppen en gaan ‘spelen’ met verschillende beleidsparameters van uw HR-beleid en mobiliteitsbeleid.

Door de aantrekkelijk gevisualiseerde en begrijpelijke weergave is MobilityAnalyst ook bij uitstek geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld stakeholder-workshops.

Mobiliteitsanalyse met behulp van MobilityAnalyst

Met de MobilityAnalyst-tool kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van reiskosten, reistijd en CO2-uitstoot.
De tool maakt direct inzichtelijk wat het effect van thuiswerkbeleid, fietsbeleid of bijvoorbeeld OV-beleid is op de medewerker, het bedrijf en het milieu. Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen.

Vanzelfsprekend worden alle berekeningen zeer nauwkeurig uitgevoerd, op basis van concrete woon-werkverplaatsing (exacte OV-, auto- en fietsroutes), het exacte aantal kantoordagen per medewerker, actuele OV-dienstregelingen en reeële file-verwachtingen.

Ervaar zelf in onze demo het gemak van MobilityAnalyst!

demo
Mobiliteitsanalyse met MobilityAnalyst-tool

Maatregelen bepalen

MobilityAnalyst is opgebouwd uit vier hoofdonderdelen:

 • Aan de linkerkant kunt u verschillende mobiliteits-beleidsparameters instellen én kant-en-klare voorbeeldscenario’s selecteren
 • Aan de rechterkant ziet u direct de cijfermatige gevolgen van de links gekozen scenario’s, waarden en opties
 • Onderaan kunt u desgewenst de detailgegevens per medewerker bekijken. Medewerkers die door de gekozen scenario’s ‘geraakt’ zouden worden, zijn geel gekleurd in het overzicht. Hier kunt u ook uw -met berekeningen verrijkte- medewerkerbestand  downloaden als een CSV-bestand en bijvoorbeeld in excel verder te analyseren en verwerken. Handig als u bijvoorbeeld een analyse wilt maken van de gevolgen van bepaald beleid op een specifieke groep medewerkers (zoals management, of marketeers, leaserijders of personeel uit een bepaalde regio).
 • Daarnaast is er een instellingen-menu waarin enkele algemene en bedrijfsspecifieke instellingen gewijzigd kunnen worden.

MobilityAnalyst rekent de impact van de gekozen maatregelen exact uit. Wij werken dus niet met algemene kentallen, maar rekenen voor elke medewerker door wat de impact van de gekozen maatregelen is en die impact wordt weer getotaliseerd tot een algemeen plaatje op organisatie-niveau.

Dashboard: impact op organisatie

Direct na het veranderen van de invoer ziet u in de rechterkant van het scherm de resultaten van de verandering, uitgedrukt in termen van kosten, tijd, impact en uitstoot, onderverdeeld in uiteenlopende kwantitatieve indicatoren. Op dit moment zijn dat:

 • Verdeling naar modaliteit (auto, OV en fiets)
 • Totale jaarlijkse reiskosten
 • Jaarlijkse reiskosten per FTE
 • Jaarlijks woon-werk-verkeer in afstand en reistijd
 • Gemiddeld aantal wekelijkse kantoordagen per medewerker
 • Aantal medewerkers én aantal benodigde parkeerplekken op een gemiddelde kantoordag
 • Jaarlijkse CO2-uitstoot
 • De score als mobiliteitslabel, gebaseerd op CO2-uitstoot per FTE per week
 • Het aantal mensen dat beïnvloed wordt door het gekozen beleid
 • Een histogram met individuele verbeteringen en verslechteringen in enkele-reis-tijd
 • Gemiddelde reistijd enkele reis en wekelijks, per FTE
 • Aantal medewerkers met een enkele reis van meer dan 60 minuten
 • Een histogram met individuele reisduren enkele reis

Wij werken continu aan het uitbreiden van deze indicatoren en andere mogelijkheden van MobilityAnalyst. Mist u toch bepaalde functies door voor uw beleidssimulaties essentieel zijn, schroom dan niet om contact op te nemen.

U krijgt toegang tot uw eigen omgeving binnen de MobilityAnalyst-tool door het bestellen van een mobiliteitsanalyse van uw organisatie.

Meer informatie en onze tarieven treft u aan op de website over mobiliteitsscans van MobilityLabel, of klik op onderstaande demo.

reistijd, kosten en CO2 besparen begint met SmartMobility-tools van MobilityLabel